Nga Fatmir Kazazi – Konsulent Fiskal Me kërkesë të disa shoqatave biznesore dhe të  disa bizneseve të mëdha, të mesme dhe të vogla, por edhe...

Read more