Stafi ynë

Fatmir Kazazi

Fatmir Kazazi

Partner / Menaxher i Përgjithsëm/Konsulent Fiskal

Është diplomuar në Ekonomi/Financë dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare në Universitetin e Tiranës. Ka kryer një sërë trajnimesh ndërkombëtare në fushat e politikave fiskale, administrimit tatimor, taksimit ndërkombëtar, për negocimin dhe zbatimin e marrëveshjeve për shmangien e tatimit të dyfishtë, për standartet ndërkombëtare të kontabilitetit, për kontrolle tatimore të kompanive shumëkombëshe, për riorganizimin të kompanive, për transferimin e çmimit etj, të organizuara nga institucione ndërkombëtare si: OECD, USAID, FMN, Banka Botërore, IFC, etj.Ka punuar për 23 vite (1982 – 2005) në Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve si ekspert dhe në disa pozicione drejtuese. Ka qenë përfaqësues i Shqipërisë si anëtar themelues i Organizatës Ndërkombëtare të Administratave Tatimore (IOTA) dhe korrespondent i Shqipërisë në Byronë Ndërkombëtare të Dokumentacionit Fiskal (IBFD). Që prej vitit 2005 ka themeluar biznesin e tij privat “Kazazi Consulting” duke patur gjithashtu marrëdhënie të vazhdueshme kontraktore me disa organizata ndërkombëtare si IBFD, USAID, IFC/Banka Botërore, KE, OKB, OSBE, etj.

Eva Haxhiaj

Tax and Accounting Manager, Certified Public Accountant, IBFD APCIT

Sara Gokja

Senior Accountant and Tax Advisor

Ralf Kazazi

Tax and Business Consultant, Tax Accountant, Certified Public Accountant, Compliance Officer, ACFE

Elsa Marku

Accountant and Tax Advisor

Remila Ibi

Accountant and Tax Advisor

Fjona Bitri

Accountant and Tax Advisor

Ervisa Avda

Accountant and Tax Advisor

Elisabeta Xhelili

Accountant and Tax Advisor

Biberta Rredhi

Accountant and Tax Advisor

Bukuroshe Aliaj

Accountant and Tax Advisor

Redona Shuperka

Accountant and Tax Advisor

Elez Bici

Staff Accounting and Administrative Assistant

Irfan Maskaj

Information Logistics Coordinator/ Document and Information Courier

Imer Kaceli

Certified Public Accountant, Senior Accountant

Bashkohu me stafin tonë!