Nga Fatmir Kazazi – Konsulent Fiskal Me kërkesë të disa shoqatave biznesore dhe të  disa bizneseve të mëdha, të mesme dhe të vogla, por edhe nisur nga diskutimet e shumta në media dhe në rrjetet sociale, do të doja të jepja opinionin tim për trajtimin tatimor të...

read more